I Socialdemokratiets valgoplæg ” Velfærd først i hele Danmark” kan man læse, at der kan spares 3 milliarder på brugen af konsulenter i det offentlige. Der er sket en stigning på 50 % procent i brugen af konsulenter i staten, samtidig med, at der er ansat flere akademikere i regioner og kommuner. Man kan overlade opgaverne til sine egne medarbejdere og bruge pengene på kernevelfærd.

Den udlægning er Dansk Industri ikke enig i. Branchedirektør Henriette Søltoft fra DI Rådgiverne problematiserer en række grundlæggende antagelser, der ligger bag besparelsesforslaget.

Konsulenter skal ikke bare komme ind og løse opgaven selv og så tage af sted igen. Det er en proces, hvor det offentlige og konsulenterne skal arbejde sammen om at løse opgaven. Det betyder også, at der er krav til ledelsen, der skal medvirke til, at det bliver en succes.

Man kunne godt tro, at DI ville sige, at det altid er en god idé at hyre konsulenter (så vil deres medlemmer jo tjene mere), men så simpelt er det ikke. Køberne, og det gælder uanset, om det er private eller offentlige, skal overveje, om det er en kerneopgave, som man selv skal kunne løse. Til at hjælpe med at beslutte om man skal løse en opgave internt eller eksternt, har DI lavet et værktøj i form af et beslutningstræ, hvor man kan blive ledt gennem med spørgsmål. Det drejer sig dels om, hvor ønskeligt det er at have kompetencerne selv, men også den økonomiske side. Mange tænker på lønudgifter og noget overhead, men der er andre udgifter, man skal have med.

Når man skal lave samarbejde om projekterne, så er det vigtigt, at der er ansat de kompetencer i det offentlige, der muliggør samarbejdet, og det vil i disse år fx sige, at det offentlige skal have medarbejdere med kompetencer inden for digitalisering.

En lidt anden diskussion er, at man kan vælge at lave privatisering af rådgivningsdelen inden for områder. Et eksempel er ingeniøropgaver, hvor det offentlige har overladt til private at stå for rådgivning om byggeri. Det har betydet, at danske rådgivningsvirksomheder har fået en kompetence, der er resulteret i virksomheder med internationale opgaver, der kan bringe arbejdspladser og velfærd til Danmark.

Dansk Industri mener, at der sker en værdiskabelse, når man bruger eksterne konsulenter. Henriette Søltoft fortæller, hvad det er, man får ud af, at der kommer eksterne ind med særlige kompetencer og med nogle friske øjne, der ikke er hæmmet af at være en del af organisationen.

Henritte Søltoft

Henriette Søltoft. Foto: Rie Neuchs/Dansk Industri